Rotex, nowoczesne firany, zasłony, tkaniny dekoracyjne, tkaniny zasłonowe, hurtownia firan, hurtownia zasłon

Tkaniny kreszowane / Tergaletta tęczowana art. L-3010

Back to products of category chosen

Product description

Colour versions

 • V-11
 • V-27
 • V-45
 • V-56
 • V-61
 • V-74
 • V-77
 • V-106
 • V-107
 • V-126
 • V-208
 • V-209
 • V-210
 • V-246
Choose language